Øyvind Myhre: Magiske verdener (1979)

J. W. Cappelen, 143 sidor.

Magiske verdener är en bok som, precis som undertiteln "fantasylitteraturen fra Gilgamesj til Richard Adams" antyder, är en historik över fantasygenren. Øyvind Myhre är en av de mest kända norska sf- och fantasyförfattarna och någon gång på 1970-talet bestämde han och John-Henri Holmberg att de skulle skriva varsin bok om fantasygenren. Det här är Øyvinds bok. John-Henris bok, Fantasy: Fantasylitteraturens historia, motiv och författare blev något försenad men kom till slut ut 1995 med dedikationen "Till Øyvind. Bättre sent än aldrig, eller: Somliga ska då alltid ha så gräsligt bråttom. Välj själv!".

Eftersom den här boken har tjugo år på nacken så saknas naturligtvis mycket av det som är välkänt idag som Eddings, Jordan, Williams och så. Det tycker jag dock inte är någon jättebrist. Boken är strikt kronologiskt organiserad och börjar med att diskutera myter och så i samband med Gilgamesh och arbetar sig sedan framåt mot slutet av 1970-talet.

Det var förvånansvärt lätt att läsa på norska, tycker jag. Om det beror på att det är ett klart och enkelt språk i boken eller att norska bara är mer likt svenska är jag inte kompetent att avgöra. Det skulle vara spännande att läsa en roman på norska för att jämföra. Myhre har bitvis ganska kraftiga åsikter om saker och ting som han inte är rädd att skylta med, så ibland är det någon som får sig en smocka. Som bonus på slutet får man också en översikt över utvecklingen inom den norska delen av fantasygenren.