Douglas E. Winter: Faces of Fear (1985, 1990)

Pan Horror, 334 sidor.

Faces of Fear av Douglas E. Winter är en samling redigerade intervjuer med kända skräckförfattare. Med det menar jag att det inte ser ut som en intervju utan mest en dialog eller monolog från en roman. Winter själv är kritiker, antologiredaktör och i viss mån författare. Intervjuerna är naturligtvis inte bra allihop, men de allra flesta tycker jag gav en del intressanta inblickar i hur det är att vara författare och hur det går till när olika författare skriver sina böcker. De flesta börjar med lite bakgrundsinformation om personen, en snabbgenomgång om vad han/hon har skrivit och sedan allmän diskussion (varför man skriver, hur man skriver, anekdoter, etc). Persongalleriet i boken sträcker sig från de riktigt kända namnen med Stephen King i spetsen vidare via Robert Bloch och Dennis Etchison till sådana (åtminstone för mig) okända namn som Alan Ryan och John Coyne.