Lars-Erik Nygren: Edgar Allan Poes hemlighetsfulla och fantastiska historier på svenska 1860--1997 (1998)

Per Olaisen, 134 sidor.

Det här är alltså en bibliografi över allt av Edgar Allan Poe som publicerats på svenska (och lite korta noteringar även om det som inte publicerats). För alla verk så listas samtliga (kända) publiceringar på svenska, så det kan ibland vara ganska långa listor. Även om listningarna av noveller och så verkar förtroendeingivande (material från Minotauren finns till exempel med) så gillar jag inte upplägget på boken.

Först listas böcker utgivna i Poes eget namn (inklusive novellsamlingar), sedan noveller i antologier, noveller i tidskrifter och sedan diverse annat relaterat material (bandinspelningar, serier, referenslitteratur och så vidare). Problemet är att det inte finns någon sammanställning av all den här informationen, så om jag upptäcker i listan över noveller att det finns några jag inte har läst och vill ha tag i den för att läsa så finns det ingen möjlighet att lista ut på vilka olika platser den publicerats med mindre än att läsa igenom hela bibliografin. Tidskriftskapitlet är till exempel sorterat alfabetiskt efter tidskriftsnamn. För varje tidskriftsnummer anges vilka noveller som ingår.

Bibliografin tar endast upp romaner och noveller, inte poesi (även om "The Raven" listas). Det tycker jag är en rimlig begränsning. Vad jag tycker är mer synd är att det inte finns någon introduktion till Poe som person med i boken. Det hade varit trevligt med åtminstone en kortare biografi som avrundning.