Cathy Burnett & Arnie Fenner: Spectrum: The Best in Contemporary Fantastic Art (1994)

Underwood Books, ej sidnumrerad sidor.

Om man är intresserad av noveller så finns det åtskilliga olika årets bästa-antologier att välja mellan. För den som är intresserad av fantastisk konst är urvalet något mer begränsat. Sedan 1994 så finns det dock en samling.

Spectrum är en ny årsbok med det bästa av fantasy- och sf-konst från det gångna året. Eftersom det här är den första årgången så valde redaktörerna att välja konst från de senaste tre årens utbud, men i senare årgångar är det bara ett år i varje.

Över huvud taget tycker jag att de bilder som valts ut till Spectrum genomgående är väldigt bra. Naturligtvis finns det några som jag tycker är mindre inspirerade, men egentligen ingenting som jag skulle kalla för dåligt. Jag gillar också att det är så pass stor spännvidd i materialet. Det finns bokomslag, reklambilder, serier och till och med några bilder på skulpturer. Vad som däremot retar mig är att man inte tagit med namnen på konstverken eller ens information om vad de har använts till. I vissa fall kan man gissa då det anges vem som beställt bilden (oftast bokförlag, tidskrifter eller spelföretag). En annan sak som förvånar mig lite är att det inte finns någonting av H. R. Giger i boken.