Peter Linde: Droger och diktare (1989)

Carlssons, 222 sidor.

Den här boken har ingenting uttalat med science fiction att göra, men jag tycker att den har ett visst intresse här i vilket fall. Den beskriver ett antal författare där man med någorlunda säkerhet kan säga inte bara att de har brukar droger utan att drogerna har haft ett avgörande inflytande på det de har skrivit. Man får också drogbruket satt i sitt sammanhang i de olika tidsperioderna det handlar om. Att ta opium på Coleridges tid är jämförbart med att äta Valium idag. En del av författarna är för den delen bekanta inom genren: Edgar Allan Poe, Aldous Huxley och William S. Burroughs är några av de som diskuteras.