Terry Pratchett: The Amazing Maurice and his Educated Rodents (2001)

Doubleday, 271 sidor.

The Amazing Maurice and his Educated Rodents är den första av Terry Pratchetts discworldböcker som är uttryckligen riktad till ungdomar. Det framgår inte av omslaget om den samtidigt är tänkt att räknas in i den vanliga discworldserien eller inte.

Även om det står ungdomsbok på omslaget på den här boken så är skillnaderna inte så stora mot de övriga. Normalt så förekommer flera trådar i handlingen som berättandet alternerar mellan; i den här boken händer allting i rak följd från början till slut. Det är också den första discworldbok som är uppdelad i kapitel (Pratchett har tidigare vägrat att göra det, med motiveringen att verkligheten inte är uppdelad i kapitel). En annan skillnad som jag noterat gentemot en normal discworldbok som kan tänkas ha med att den är riktad till ungdomar att göra är att det inte alls är lika många ordvitsar i den som det brukar vara. Det tycker jag är synd, för det minskar behållningen för en vuxen läsare, medan en av läsaren missad ordvits i de flesta fall inte har så stor betydelse.

Till en del påminner boken om Pratchetts tidigare Nomes-trilogi. Liksom nomerna är råttorna små och ser världen ur ett annat perspektiv, och råttorna har också samma metod för att sätta namn på sig själva. När de plötsligen fann sig i stånd att tänka och prata befann de sig på Unseen Universitys soptipp bland allt magiskt avfall, och de har tagit namn efter olika saker de läst där. Alltså finns det råttor som heter saker som "Sardines", "Nourishing" och "Peaches".

"The Amazing Maurice" är en katt som kan tala. Han har hittat en ensam grabb som han övertalat att göra som han säger, och de har även ett antal likaledes talande möss till sin hjälp. Genom att besöka olika byar och låta mössen visa upp sig, så kan sedan grabben (hela tiden instruerad av Maurice) uppträda som flöjtspelare och leda ut råttorna ur byn. När de efter ett tag kommer till en stad där det redan finns råttfångare men inga råttor upptäcker de snart att det inte är det enda som är fel.

Det är egentligen väldigt lite som gör The Amazing Maurice till en discworldbok. Framåt slutet av boken förekommer Döden som hastigast (visserligen i en viktig roll, men den är trots det inte discworld-specifik) men det är ungefär all anknytning som finns. De platser som förekommer har jag inget minne av att ha sett i tidigare böcker. En annan referens är att en av städerna de besöker har en "Sergeant Doppelpunkt" i sin stadsvakt, men det är mest ett skämt (i många av de övriga discworldböckerna förekommer "Sergeant Colon"). Det känns nästan som om det hade varit lika bra att bara skriva en barnbok utan att dra in Discworld eftersom den ändå är med så lite, men jag misstänker att det är en marknadsföringsfråga. Hursomhelst är boken bra.