Michael Coren: J. R. R. Tolkien: Mannen som skapade Sagan om Ringen (2001; J. R. R. Tolkien: The Man Who Created The Lord of the Rings)

Libris, 129 sidor. Översatt av Kerstin Gårsjö.

Det verkar rätt uppenbart att Mannen som skapade Sagan om Ringen ges ut med anledning av Sagan om Ringen-filmerna, men trots det så finns det inga spår av filmerna vare sig i illustrationerna eller i texten (mer än i förbifarten).

Det här är ju långt ifrån den första boken om Tolkien, ens om man begränsar sig till att titta på utgivningen på svenska. En skillnad mot åtminstone de flesta andra böckerna är att den här fokuserar på personen Tolkien, inte böckerna han skrev. Vi får höra om hans uppväxt (född i Sydafrika, tidigt föräldralös), familj, den litterära diskussionsklubben The Inklings där han var en av centralfigurerna, jobb och naturligtvis skapandet av Bilbo och Sagan om Ringen.

Religion har spelat en ganska stor roll i Tolkiens liv eftersom han konverterat till katolicismen (och senare även influerat sin fru att göra det). Detta ges ett relativt stort utrymme i boken, eftersom Libris är ett förlag som normalt sysslar med att ge ut kristen litteratur. Ibland när det talas om religiösa frågor så får man stora mängder förklaringar och bakgrundsmaterial, ibland rätt omotiverat. Jag misstänker att det delvis finns där eftersom boken verkar tänkt för en yngre publik som inte nödvändigtvis är insatt i bakgrunden. Det är i vilket fall inte så mycket att det stör. För den som är intresserad inte bara av böckerna han skrev utan även om Tolkien själv så är det här en utmärkt introduktion.