Leif Möller: Made in Sweden (1997)

Bra Böcker, 270 sidor.

Made in Sweden marknadsförs som "thriller", men har en klar sf-idé. Viggen-pilot Johan Malm blir plötsligt attackerad av sin rotekompanjon, men lyckas undkomma genom att skjuta ner kamraten.

Han tvingas dock att skjuta ut sig, och när han kommer tillbaka berättar han inte allt som hänt. Han börjar nysta i vad som hänt, och hittar mer och mer som verkar underligt. Mystiska män som talar ryska börjar smyga runt hans hus och spår leder till en underlig läkare.

Made in Sweden fungerar bra som technothriller. I och med att handlingen kretsar kring genmanipulation av Viggen-piloter så är den ju science fiction, men det verkar inte som om författaren brytt sig så mycket om att göra den intressant som science fiction. Han använder idén för att få igång sin thrillerhandling, men lämnar inga närmare upplysningar om hur det tekniska fungerar. Mer graverande tycker jag det är att han inte gjort några förändringar i samhället förutom dessa genmanipulationer. Romanen kom ut 1997, men JAS nämns inte vid mer än ett tillfälle, trots att den konstant utspelar sig bland stridsflygare och att man av handlingen kan gissa att den borde utspela sig lite i framtiden.