Niklas Krog: En härskares själ (2001)

Rabén & Sjögren, 302 sidor.

Niklas Krogs En härskares själ är tredje delen i vad som nu kallas trilogin om Frihetskrigen. I En krigares hjärta (1997) var världen Unadan fast under en hård militärregim. Två urmakter stred via förkämpar i världen om herraväldet i världen, och den här gången slutar det med att militärregimen dukar under. En krigares hjärta är extra trevlig tack vare att ju längre man läser, desto mindre säker blir man på vem det egentligen är som är god respektive ond. Normalt i fantasyromaner är det väldigt uppenbart från början vem som kommer att vinna och förlora. Uppföljaren En magikers styrka (1999) utspelar sig 1000 år senare och beskriver hur Unadan nu styrs av magiker. De kämpande urmakterna har förvisats till andra sidan av Avgrunden, och trollformeln som kontrollerar dem är fångad i Domedagsboken. Naturligtvis kommer trollformeln loss, och en massa otrevliga varelser kommer fram genom porten till Avgrunden. Tyvärr är det i En magikers styrka klart redan från början vem det är som är god och ond, och man tappar alltså en del av den spänning som fanns i den första delen.

I En härskares själ har det åter gått 1000 år sedan den förra boken. Liksom förra gången är händelserna i boken innan bara kända i form av legender. Unadan regeras av Moriam som inte är omtyckt. Hon har två barn, Kazar och Yana. Eller det är åtminstone vad hon säger. Kazar blir allt mer säker på att Moriam inte alls är hans mor. Utan att någon förstår varför så rustar Moriam Unadan trots att det inte finns något uppenbart hot. Det verkar som om hon känner till ett, men hon talar inte om för någon vad det är.

Kazar visar sig snart ha en väldig fallenhet för stridskonst, så mycket att han förvånar sin lärare. Han kan först ingenting, men så fort han får någonting demonstrerat för sig så är det som om han alltid hade kunnat det. Han får också visioner om framtiden. Han har också en förmåga att få folk att tro på honom. När han och Yana bestämmer sig för att fly från borgen där de bor tillsammans med Moriam blir hon nervös. Hon inser att Kazar är just en sådan ledarperson som skulle kunna få folket att resa sig mot henne och få hennes projekt att gå i stöpet.

Här märks att Niklas Krog ansträngt sig för att komma tillbaka till det som gav En krigares hjärta det lilla extra. Det man till en början att man vet blir man mer tveksam över när man kommer längre fram. Är det verkligen så säkert att Moriam har fel?