Lars Jakobsson: I den röda damens slott (2000)

Bonnier, 314 sidor.

Lars Jakobssons senaste roman I den röda damens slott utspelar sig i samma värld som hans tidigare Kanalbyggarnas barn (som jag tyvärr inte har läst). Som man kan ana redan av de båda titlarna så handlar det om Mars. Den senare boken har dessutom undertiteln "En martiansk biografi".

I den röda damens slott utspelar sig i nutid, men det är inte samma nutid som vi lever i, utan en alternativ nutid. Det är ett vanligt science fiction-grepp att beskriva hur någonting i vår kända historia händer annorlunda än i verkligheten och sedan måla upp en alternativ värld utifrån återverkningarna av denna förändring. Hasse Alfredsons Attentatet i Pålsjö skog (1997) är ett exempel, där andra världskriget får ett annorlunda förlopp på grund av att Sverige på grund av ett attentat mot ett tåg dras med i kriget. I Lars Jakobssons fall finns det ingen sådan här tydlig brytpunkt mellan den historieskrivning vi är vana vid och den för boken nyskapade. Det är däremot helt klart att det är en annan historia.

Det är egentligen inte så mycket som skiljer sig, men det är nog så väsentligt. De första månresorna gjordes några årtionden tidigare, och efter det reste man även till Mars, och det i större skala än vi ens varit på månen. Väl på Mars hittade man dessutom rester efter en civilisation där, men efterlämnade bibliotek och allt -- men inga levande marsianer.

Hur fascinerande man än kan tycka att marsianerna än är, så är det inte de som är i fokus i boken. Berättaren i boken har nyligen förlorat sin far och reser hem till faderns hus för att rensa ut alla saker där. Samtidigt så träffar han också gamla bekanta från sin barndom som han inte träffat på länge, och allt hans rotande bland sakerna i faderns hus rör också upp gamla minnen.

I den röda damens slott är inte strukturerad som en vanlig roman. Det finns inte direkt någon sammanhängande handling, utan boken består av en massa fragment som efter ett tag bildar en sammanhängande bild. Ibland ser vi berättaren i nutid, ibland minns han tillbaka till sin barndom. Genom hela livet har han fått brev från Doug, skickade från hela världen, men de har aldrig någon returadress så han han inte svara. Till slut sätter han sig trots det och skriver ett svar. Fragment av artiklar och citat ur böcker finns också instoppade i texten här och var, liksom beskrivningar av utgrävningarna av ett stort bibliotek på Mars. Allt eftersom man läser så får man veta mer om både berättaren, hans far och Mars, men samtidigt inser man också hur mycket mer det är som man inte får veta. Jag hoppas att Lars Jakobsson kommer att återkomma till den här alternativa nutiden igen och berätta mer.