Stephen Baxter: Gulliverzonen (2000; Gulliverzone)

B. Wahlström, 166 sidor. Översatt av Björn Jakobson.

Bara ett par månader efter att Stephen Baxter varit i Sverige på ConFuse 2000 så kommer den första översättningen av hans böcker till svenska. Jag tror dock inte att översättningen har någonting med kongressbesöket att göra. Gulliverzonen är den första delen i ungdomsserien "The Web" ("Cyberia" på svenska) och den kommer ut samtidigt med tre andra delar.

Det är säkert tjugo år sedan jag senast läste en bok i Wahlströms ungdomsserie. På min tid hade de alltid röda eller gröna ryggar. Det har inte Gulliverzonen, men en del av de som kommer ut ser fortfarande ut som de "ska" göra. Jag har dock inget minne av att de böcker som kom ut på min tid gjorde ett så modernt intryck som Gulliverzonen.

Handlingen i hela serien "Cyberia" verkar handla om ungdomar i en ganska nära framtid som kopplar upp sig mot nätet med hjälp av virtuell verklighet. Alla böckerna i serien utspelar sig i samma värld och har samma ordlista med förklaringar av slang och begrepp i världen på slutet.

Gulliverzonen handlar om en flicka som kopplar upp sig tillsammans med en skolkamrat och sin lillebror (som hon fått i uppdrag av sin pappa att ta hand om). Den dagen de kopplar upp sig är det fritt inträde på nätet och de bestämmer sig för att testa en ny avdelning, Gulliverzonen. Den är naturligtvis baserad på Lilliput-delen av Gullivers resor. Problemet är att när barnen väl kommit dit så fungerar inte deras utrustning som den ska och de upptäcker att de inte kan koppla ner sig från nätet när de blivit förminskade till lilliputformat utan de måste kämpa för att ta sig ut igen.

Vissa scener känner man igen från Gullivers resor, men det mesta är nytt. Överlag är det lättläst, även om den slangvokabulär som ordlistan tar upp ibland känns lite påklistrad i boken. Jag antar att den producerats på förlaget och distribuerats till alla som skrivit böcker i serien.