Christopher Priest: Fugue for a Darkening Island (1972)

Pan, 125 sidor.

I en nära framtid har Storbritannien fått en högerregering som misslyckas med att hålla ordning på vare sig inflation eller arbetslöshet. Som om det inte vore nog med det så börjar det plötsligt välla in flyktingar från Afrika. De flyr från en kontinent som förstörts av ett kärnvapenkrig, och de skyr inga medel för att skaffa sig en dräglig tillvaro i sitt nya land.

På det stora hela gillade jag boken, men det fanns ett par saker att notera. För det första tog det ett litet tag att vänja sig vid att boken är uppdelad i massor med små fragment. Alla dessa utspelar sig vid olika tidpunkter, och de är inte ordnade i kronologisk ordning. Man får oftast inte heller reda på vilken tid ett fragment utspelar sig, utan det får man lista ut från sammanhanget. Det andra jag redade mig på lite är att man inte får reda på alls vad som händer utanför Storbritannien. Det framgår inte om flyktingströmmen från Afrika går till resten av Europa också, eller om den koncentreras till de brittiska öarna (och i så fall varför).