George Johansson: Barn av Andromeda (1986, 2000)

Natur och Kultur, 143 sidor.

Barn av Andromeda är den sista delen i George Johanssons ungdoms-sf-serie "Universums öde". Precis som den föregående delen, Datorernas död, har inte den här delen så mycket handlingsmässigt gemensamt med de första två delarna i serien. Barn av Andromeda börjar på samma planet som Len och Amalthea landade på i På okänd planet, men det primitiva folk som de träffade på där har hunnit utvecklas till ett folk som står redo att skjuta upp sin första rymdraket. Många tusen år har förflutit och de nya människorna vill skicka iväg ett skepp för att försöka ta reda på om deras gamla legender om att de härstammar från Vintergatan verkligen är korrekta.

Det verkar som om George Johansson är en vän av Adolphson & Falk, för i en scen sitter en person och kontrollerar (upprepade gånger) att en kontrollampa blinkar blå och allt är därmed som det ska.