Marion Zimmer Bradley: Stormens drottning (1978; Storm Queen!)

Replik, 419 sidor. Översatt av Anders Bellis.

Marion Zimmer Bradleys serie om världen Darkover är en lång serie av fristående delar varav Stormens drottning är den första som översatts till svenska. Vid första påseendet verkar det vara fantasy, men när man tittar närmare märker man att så inte är fallet. Miljön är fantasyaktig med slott, svärd, magiliknande PSI-krafter och så. Bakom allt detta gömmer sig en science fiction-förklaring. Mycket av det som vid första anblicken verkar som ren magi visar sig ha en strikt vetenskaplig bakgrund. För länge sedan kom människorna till Darkover och bosatte sig. De har sedan glömt mycket av vad de kunde, men en del kunskaper lever fortfarande kvar. Till exempel visar det sig att människorna utför ett gigantiskt genetiskt experiment på sig själva.

Boken följer flickan Dorilys under hela hennes liv, men inriktar sig lika mycket på några av de personer hon har i sin närhet (hennes halvbror Donal, fadern, PSI-läraren Renata).

De framavlade PSI-egenskaperna som vissa människor har är inte endast av godo. De kan ofta vara till mer problem än nytta som för Allart som ofta inte bara ser verkligheten utan även flera olika möjliga framtider. Ännu svårare blir det av att han inte ser hur saker utvecklar sig fram till en viss punkt, utan bara ögonblicksbilder. Han vet inte vilka händelser som ledde fram till detta.

Det här är den typen av bok som man sitter uppe och läser långt in på natten. Händelserna följer några olika personer. Man får ovanligt mycket inblick i tankarna för den person som just för stunden är i fokus, och tack vara det tycker jag att personskildringen fungerar mycket bra.