Connie Willis: Remake (1995)

Bantam Spectra, 140 sidor.

Remake är en väldigt tunn bok med dagens mått mätt. Trots det så tyckte jag att den kändes lite utfylld här och där. Tempot var ibland lägre än vad som hade varit önskvärt.

I framtiden som beskrivs i Remake så har filmindustrin slutat göra spelfilmer så som vi är vana vid. Nu görs allting med datorer och gamla kända skådespelare. Man kan utan vidare göra en ny film med Humphrey Bogart bara man har tillgång till någon av de filmer han gjort. Det enda problemet är att advokaterna vill ha ett finger med i spelet också. Då och då så hamnar rättigheterna till någon skådespelare i domstol och då går det plötsligt inte att komma åt filmer som han medverkar i alls.

I den här framtiden så har de amerikaner som vill utradera vissa företeelser fått nya möjligheter. Genom att bildbehandla gamla filmer så kan man ta bort saker som man inte tycker om. Alltså sitter huvudpersonen i boken och försöker redigera bort alla förekomster av rökning och alkohol i filmer som Casablanca.

Häri ligger också det stora logiska problemet med boken. När man ser på film så gör man det här genom någon form av direktkoppling mot den som äger filmen. Systemet verkar likna de pay-per-view-system som föreslagits. Det konstiga är att det inte verkar finnas några videobandspelare. Det innebär att när rättigheterna till en skådespelare hamnar i domstol och filmägaren inte kan skicka ut dem filmen för visning mer så går det inte att få se den alls. Jag tycker inte att det känns trovärdigt att det inte skulle finnas någon form av inspelningsanordning tillgänglig, speciellt som de flesta av de filmer som det talas om i boken är filmer som är gamla redan idag. Eftersom filmerna ju finns på video nu, så hade jag förväntat mig en förklaring till varför de har försvunnit i framtiden.

Strax efter att jag läst den här boken så hittade jag en intressant notis på en mailinglista. I den kanadensiska tidningen The Globe & Mail fanns den 18:e augusti i år artikeln "\q{Synthespians": return of the living dead?} Där berättas om företaget Virtual Celebrity Productions som har köpt upp rättigheterna för diverse kändisar från respektive dödsbon: Marlene Dietrich, James Cagney, Sammy Davis Jr., W. C. Fields, Bing Crosby, Vincent Price med flera. De har redan producerat en reklamfilm med Marlene Dietrich och visat på ett arrangemang ordnat av Association for Computing Machinery. Deras chef beräknar att den första långfilmen ska vara klar 2004.