Cannie Möller: Kriget om källan (1983)

En bok för alla, 118 sidor.

Det här är Cannie Möllers romandebut och det är en ganska tunn ungdomsbok. Den handlar om två små byar som lever på var sin sida om en källa. En dag upptäcker folket i den ena byn att vattnet i källan som de är beroende av håller på att sina. Någon förklarar att det måste vara den andra byn som tar för mycket vatten och övertalar de andra att ställa ut vaktposter och ransonera vattnet för befolkningen i bergsbyn.

Ganska snart blir de som bor i bergsbyn sura och slår tillbaka. Utan att någon egentligen vill någon annan illa så eskalerar situationen ganska snart till fullt krig mellan byarna. Nu får vi också reda på varför folken inte helt enkelt ger sig iväg för att leta efter en annan källa. Marken runt omkring dem är förorenad av giftiga saker nedgrävda i en tidigare period, innan en stor omvälvning. I själva verket är det en efter-katastrofen-bok, även om det inte framgår förrän efter ganska länge. Det vore kul att veta om Cannie Möller är släkt med Olof Möller som faktiskt är en av Sveriges mest produktiva sf-författare.