Brian Aldiss: Frankenstein Unbound (1973)

Triad Granada, 157 sidor.

I sin bok Billion Year Spree lade Brian Aldiss fram tesen att Mary Shelleys Frankenstein (1818) var den första moderna science fiction-romanen. Aldiss har dock inte bara skrivit faktalitteratur om Frankenstein. Han har också skrivit romanen Frankenstein Unbound som utspelar sig i en värld där både Mary Shelley och Victor Frankenstein existerar.

Frankenstein Unbound är strukturerad ungefär som Frankenstein; först kommer ett avsnitt som består av diverse brev och liknande, sedan kommer huvudpersonens resedagbok där han rapporterar allting som händer honom i hopp om att det en gång ska nå hans fru.

I början av boken så befinner vi oss i 2020. Konstiga saker händer, för någonting som kallas tidsskred har börjat uppträda. Utan förvarning kan ett område transporteras till en annan tidsperiod, så att man genom att ta en promenad kan resa i tiden och (om man hinner lämna området i tid) även komma tillbaka till sin egen tid. Det är just det som huvudpersonen inte gör. Han kör sin bil in i ett tidsförflyttat område, men han hinner inte ut igen.

Han upptäcker ganska snart att han hamnat i 1800-talets Schweitz???. När han behöver pengar försöker han sälja sin armbandsklocka med atomursprecision men ingen av de urmakare han försöker sälja den till är speciellt intresserade -- eftersom den är hermetiskt tillsluten och de inte kan öppna den så kan de ju inte se hur den fungerar och inte heller komma åt att laga den om den går sönder.

När tiden går så får han klart för sig att han träffat på Victor Frankenstein och hans monster (om än inte samtidigt). Tyvärr så kommer han inte ihåg speciellt mycket av vad som händer i romanen så han blir inte speciellt hjälpt av det. Till slut kommer han i alla fall fram till den villa vid en sjö där Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley och Lord Byron med flera befinner sig och tillbringar en dag som deras gäster.

Frankenstein Unbound är underhållande och får väl kanske klassas som något slags alternativhistoria, även om den alternativa världen inte har tillkommit genom någon förändring gentemot vår värld i ett tidigare skede såvitt vi vet. Istället är den en blandning av vår historia och den fiktiva världen i Frankenstein. Oavsett vad man ska kalla den typen av konstruktion så är det läsvärt.