Ursula K. Le Guin: The Lathe of Heaven (1971)

Avon, 175 sidor.

Den här boken börjar med att huvudpersonen åker fast för att ha myglat med recept för att kunna ta ut mer droger än han har rätt till. Det visar sig att han tar droger för att försöka slippa drömma. Anledningen är att saker har drömmer ibland blir sanna. Eftersom han inte har någon kontroll över sina drömmer så är han rädd för vad han ska kunna ställa till med i världen. Det är dock bara han som vet om att saker i världen ibland ser annorlunda ut efter hans drömmar. Han har minnen både av den gamla världen innan drömmen och den nya efter drömmen, alla andra minns bara den nya varianten och tror att det alltid har varit så.

När han till slut åker fast för att ha myglat med sina droger så tvingas han att gå till en psykiatriker för att komma till rätta med sina problem. Psykiatrikern ser dock snabbt möjligheten att kunna använda hans effektiva drömmar för sina egna syften.