Jerker Jansson: Rädda månen! (1998)

LL-förlaget, 71 sidor.

När man först tittar i Rädda månen! får man intrycket att det är en ungdomsbok, men det är det inte tänkt som. LL-förlaget drivs av någonting som heter Centrum för lättläst och ger ut böcker och tidningar för de som av olika anledningar inte kan läsa vanliga böcker -- primärt riktar man sig till personer med svåra läs- och skrivsvårigheter och utvecklingsstörda.

Detta gör att man får en lite udda läsupplevelse. Boken har ett mycket enkelt språk och en tydlig layout där vaarje mening står på en egen rad. Handlingen är enkel och rättfram utan några parallellhandlingar eller liknande komplikationer men det väjer å andra sidan inte för våld eller sex.

Boken är en klassisk space opera-historia med en person som kidnappas av rymdpolisen för att hjälpa dem att stoppa rymdvarelser som vill ta över månen. Den kidnappade är en misslyckad klant men det visar sig att det är just det som är hans styrka -- rymdpolisen vill ha honom för att ingen är så bra på att ha sönder saker som han. Just den person de behöver för att sabotera maskinen rymdvarelserna använder för att plundra månen.