Pat Cadigan: Fools (1992)

Bantam Spectra, 299 sidor.

Fools är en komplicerad bok. Den utspelar sig i en framtid där man kan spela in minnen och personligheter och överföra dem från en person till en annan. Huvudpersonen (eller huvudpersonerna, beroende på hur man vill se på det) är skådespelerska, polis och mördare. Det råder en viss förvirring om vilken personlighet som hör till vilken kropp.

Om man inte är väldigt noga när man läser så kommer man snart att tappa bort vilken personlighet som är aktiv just för stunden och vilken kropp hon befinner sig i just nu. För att underlätta lite grann för läsaren så är det olika typsnitt på texten beroende på vilken personlighet det handlar om.

Trots att jag efter ett tag tappade bort mig i handlingens irrvägar så tyckte jag att boken var intressant. Böcker med minnes- eller personlighetsöverföringar brukar tilltala mig.