Iain M. Banks: Feersum Endjinn (1994)

Bantam Spectra, 311 sidor.

Feersum Endjinn är en fantastisk bok. Den kräver dock en viss insats från läsarens sida. Handlingen presenteras från ett antal olika personers ögon. En av personerna som beskriver handlingen är Bascule som inte kan stava på annat sätt än rent fonetiskt. Ett exempel:

Basikly, a tellir fishis in2 thi kript & pools out sum ole boy or girl & asks them qwestyins & ansirs there qwestyins. Iss kinda ½ archilojikil reserch & ½ soshil wurk if u want 2 look @ it coldly & r happy 2 ignoar whot peepil col thi spiritul side ov it.

Detta är faktiskt inte riktigt så besvärligt att läsa som det kan verka vid första anblicken.

Handlingen i boken utspelar sig ganska långt fram i jordens framtid. Kunskapen om historien verkar vara ganska begränsad. Det finns också en del underliga byggnadsverk som folk inte vet vad det är för någonting. Bland annat ett gigantiskt slott (det är så stort att människorna använder överkanterna av väggarna för att hålla biltävlingar).

En intressant detalj är att det internetliknande "kript" som Bascule talar om ovan är tillgängligt via implentat för nästan alla utom de riktigt högt positionerade i samhället. De tycker inte att det är fint att ha implentaten, så de måste istället omge sig med folk som har för att kunna vara i kontakt med vad som händer.