Frank Herbert: Direct Descent (1980)

Ace, 188 sidor.

Trots att den här boken är på 188 sidor så är det knappast mer än en lång novell. Uppemot hälften av sidorna upptas av svartvita illustrationer, texten är stor och marginalerna är breda.

Boken utspelar sig på en framtida Jorden som helt förvandlats till ett bibliotek. Hela planeten har grävts ut och gjorts om till mänsklighetens arkiv av all tidigare kunskap. Problemet är att det kommer en invasionsflotta och vill förstöra biblioteket. Genom historien har biblioteket överlevt genom sina regler som säger att de alltid ska lyda under den sittande regeringen. När regeringen nu vill att biblioteket ska förstöras måste list tillgripas.