Kurt Vonnegut: Det mekaniska pianot (1952; Player Piano)

Norstedt, 354 sidor. Översatt av Håkan Lagergren & Birgitta Stenberg.

Det mekaniska pianot är en klassisk dystopi i samma anda som Orwells 1984, skriven i början av 1950-talet men inte översatt till svenska förrän nu. Den handlar om en framtid när allting styrs av datorer och tillverkas av maskiner. Människor är i princip onödiga. De enda människor som verkligen fyller ett syfte är det fåtal ingenjörer som behövs för att utveckla alla de maskiner som sköter allting. Nästan alla andra ingår i Reklamations- och förbättringskåren där de tilldelas allt mer meningslösa arbetsuppgifter, endast för att hållas sysselsatta.