Robert Shea & Robert Anton Wilson: The Illuminatus! Trilogy (1975)

Dell, 805 sidor.

Det här är en bok som jag har lite svårt att bestämma mig vad jag tycker om. Vissa delar av den är väldigt fascinerande konspirationshistoria, men andra delar är långtråkigt drog- och sexflum. Om boken (alltså trilogin som helhet) hade varit 200--300 sidor kortare så hade den antagligen varit bättre.

Gradvis upptäcks att att det finns ett antal hemliga organisationer i världen som styr många av de mer synliga organisationerna. Till en början leder spåren till organisationen Bavarian Illuminati, grundad av Adam Weishaupt på 1700-talet, men allt eftersom fakta framkommer så blir det hela mer och mer komplicerat, fler och fler organisationer visar sig ha del i konspirationen, och trådarna sträcker sig längre och längre tillbaka i tiden.

Många av de organisationer som förekommer i boken är verkliga (till exempel Bavarian Illuminati), även om de blir utbroderade ibland. Man vet aldrig riktigt var gränsen går mellan det som är historiska fakta och det som är påhittat.