Poppy Z. Brite: His Mouth Will Taste of Wormwood (1994)

Penguin, 88 sidor.

Det här är en liten novellsamling som ingår i en serie väldigt små böcker som Penguin gav ut till sitt 60årsjubiléum. Novellerna kommer alla ur Brites novellsamling Swamp Foetus.

Novellerna är makabra, absurda, övernaturliga, på gränsen till erotiska, och vackra. Visserligen känns språket överlastat ibland, men jag tycker att det passar till den tidvis dekadenta känslan i novellerna.