John Shirley: City Come A-Walkin' (1980, 1996)

Eyeball Books, 216 sidor.

Den här boken kom ursprungligen ut som originalpocket 1980. Den innehåller mycket av det som sedermera skulle komma att kallas cyberpunk. Den har nu kommit ut i en ny, reviderad upplaga och William Gibson konstaterar i sitt förord att han inser när han läser om den att han var mycket mer influerad av City Come A-Walkin' när han skrev Neuromancer än han visste då.

Grunden i boken är just det som titeln antyder, staden San Francisco visar sig för en av bokens huvudpersoner, inkarnerad som en människa.