H. G. Wells: The Island of Dr. Moreau (1896)

Magnum, 189 sidor.

En dag slog det mig plötsligt att jag inte läst en enda bok av H. G. Wells. Eftersom han räknas som en av de stora förfäderna till science fiction så läste jag genast igenom hela min samling Wells-böcker, dvs The Island of Dr. Moreau.

Vad jag omedelbart tänkte på var att den inte alls var så gammalmodig som jag hade räknat med. Ofta när jag läser så pass gamla böcker brukar jag irritera mig på hur mycket ord det är. Det verkar som om ingen någonsin kommer till saken utan alla bara pladdrar på.

Handlingen består i att huvudpersonen lider skeppsbrott och sedan räddas till en ö där befolkningen består av diverse mer eller mindre halvmänskliga varelser och ett par riktiga människor. Det visar sig att han har kommit till Dr. Moreau. Moreau har tidigare gjort sig känd som vivisektör och på grund av sina experiment till slut blivit utdriven från England. Nu har han slagit sig ner på den här ensliga ön där han fortfarande praktiserar sin "forskning". Den går ut på att han kirurgiskt modifierar diverse djur så att de kommer att se ut som människor (så gott det nu går att åstadkomma). Att djuren lider enormt under hans skalpell (bedövning har han inte) bryr han sig inte om, däremot retar han sig på att det verkar som om djurens eget beteende smyger sig tillbaka efter ett tag, trots att han försöker inplantera mänskliga beteenden.