Samuel R. Delany: They Fly at \c{C}iron (1993)

Tor, 222 sidor.

Den här boken utspelar sig i ett samhälle där olika folk lever i små byar utan speciellt mycket kontakt med de andra byar som ligger i närheten av dem. Dessutom finns ett släkte av bevingade människor som lever i bergen i trakten. Dessa betraktas som mycket ondskefulla och otrevliga av de människor som bor på marken.

Vad som sedan händer är att vi får se en by bli överfallen och intagen av de militaristiska innevånarna i en närbelägen by. Snart visar det sig att de bevingade människorna inte alls var så otäcka som deras rykte gav sken av. I själva verket så ställer de upp och hjälper de drabbade att komma tillrätta med invasionen.

Det enda icke-realistiska elementet i den här romanen som jag kan påminna mig nu är i själva verket just de bevingade människorna och det skulle utan vidare gå att skriva om boken så att den klarade sig utan även detta fantastiska element.