Ian McDonald: Scissors Cut Paper Wrap Stone (1994)

Bantam Spectra, 133 sidor.

Det mesta av Ian McDonalds nya kortroman Scissors Cut Paper Wrap Stone utspelar sig under en pilgrimsresa på mountainbike som europen Ethan Ring och en japansk anime-designande bekant till honom gör till ett antal tempel i Japan. Eller, för att vara mer exakt, pilgrimsresan blandas upp med tillbakablickar på vad som har hänt honom tidigare så att vi ska förstå vad som pågår.

Ethan hörde en gång talas om att olika typsnitt gör att den som läser texten får olika intryck av den; ett visst typsnitt kan vara auktoritärt medan ett annat ger ett vänligt intryck. Efter ett tags sökande tillsammans med en vän så lyckas de utveckla ett antal mycket speciella typsnitt som han kallar för fracters. Dessa gör att den som läser text skriven med dem kommer att, vare sig han vill eller inte, få den slags känslomässiga reaktion som är inbyggd i just det typsnittet. De olika typsnitten de utvecklar har olika effekter på läsaren; ett gör att man ovillkorligen lyder det som står i texten, ett annat får tiden att stanna för läsaren medan åter andra framkallar total lycka, sexuell upphetsning, ångest eller glömska.

Detta är en i mitt tycke mycket intressant idé som placeras mot bakgrunden av Japan i en nära framtid där nästan ingen numera arbetar på traditionella arbetsplatser utan från hemmet via datornätverk. När man blir opererad här så är det en robot som rent fysiskt håller i skalpellen, fjärrstyrd av en kirurg som kan vara på andra sidan kontinenten. Om man ser till saker som detta, en del virtual reality och att en av personerna som Ethan träffar under sin har blivit av med sin underkropp och numera förflyttar sig med åtta mekaniska ben kanske man kan ledas att tro att McDonald numera ägnar sig åt cyberpunk. Det tycker emellertid jag är en missvisande beteckning. Det mesta av handlingen utspelas utomhus och på landsbygden, ofta på en mountainbike och det känns långt till den skitiga, noir-inspirerade stadsmiljö med drogproblem som är så vanlig inom cyberpunken. Ethan bryr sig inte om ifall omvärlden tycker att han är "hip" eller inte utan hans problem är att han med hjälp av sin upptäckt har förvandlat sig till ett mycket effektivt vapen, vilket också har gjort att han har fått svåra moraliska dubier. Hans flickvän vill att han ska förstöra alla sina fracters en gång för alla men han har svårt att ta detta slutliga, oåterkalleliga steg.

Det vore förresten kul att veta om McDonald tycker om Susan Vega. Ethans flickvän heter Luka och bor på våningen ovanför honom... Hur det än är med den saken så är det här en bra bok. Läs den!