Arne Anka: Bombad & Sänkt (1993)

Tago förlag, 182 sidor.

Detta är inte, som man kanske kan tro först, ytterligare ett album med Arne Anka-serier. Istället är det någonting så ovanligt som en seriefigur som skriver sin autobiografi. Här får vi höra vad som har hänt med Arne, ända från det att han föddes, redan fullvuxen, i ett badkar och fram till nu. Detta blandas med frikostiga doser av hans filosofiska funderingar. Sist i boken finns också hans fotoalbum som illustrationer till hans liv och även den första tryckningen av hans refuserade diktsamling Spyor och mandelblom.