Nancy Kress: Beggars in Spain (1993)

AvoNova, 438 sidor.

Beggars in Spain är, som många av er antagligen redan vet, en expanderad version av en novella med samma namn som Nancy Kress publicerade i Isaac Asimov's Science Fiction Magazines aprilnummer 1991. Till skillnad från de flesta andra kortare historier som blir utvecklade till romaner så kan vi här återfinna den ursprungliga berättelsen mer eller mindre oförändrad. Beggars in Spain är uppdelad i fyra olika delar som utspelar sig vid skilda tidpunkter i framtiden. Dessa presenteras i kronologisk ordning och sträcker sig från 2008 (den ursprungliga novellan) till 2091.

I den framtid som målas upp så har gentekniken gjort sådana framsteg att man kan manipulera foster och därigenom se till att de får de egenskaper som deras föräldrar ansett vara önskvärda. Huvudpersonen i romanen, Leisha, är en av de första personer som föds med den nya egenskapen att aldrig behöva sova och hon märker snart att den inte bara innebär fördelar. Ganska tidigt kommer det också fram att de som har den här förändringen inte kommer att åldras som andra utan de kommer att leva mycket länge, kanske hur länge som helst. De sömnlösa visar sig också snart bli mycket framgångsrika inom vadhelst de ger sig på. Dels har många av dem även fått andra modifikationer av sina gener för att till exempel höja deras intelligens och dels så har de ju hela natten på sig att studera medan deras klasskamrater sover. Detta gör att det snart uppstår ett ganska starkt motstånd mot dem bland vanligt folk.

För att skydda sig från alla de som tycker att sömnlösa inte är riktiga människor och som vill att de ska uteslutas ur samhället så börjar de flesta sömnlösa dra sig tillbaka till ett område som de kallar för Sanctuary. Tack vare inkomsterna från sina redan mycket framgångsrika företag har de sömnlösa möjlighet att köpa ett stort landområde och förse det med det absolut senaste inom bevakningsteknologi för att de ska få vara ifred. Här baserar de alla sina företag och all sin forskning som snart visar sig vara överlägsen allt som produceras utanför.

Mycket av Beggars in Spain kretsar kring problemet huruvida en tiggare har rätt att kräva någonting av den som har någonting. De sömnlösa som drar sig tillbaka till Sanctuary hävdar att den som inte själv ger någon form av bidrag till gemenskapen har inte heller rätt att ställa krav på att få någonting av den. De ställer inte upp på "all men are created equal" som det står i oavhängighetsförklaringen. De sovande svarar å sin sida med att till exempel utestänga sömnlösa från att sitta i juryer i domstolar eftersom det står i konstitutionen att man ska dömas av "a jury of one's peers".

Det är naturligtvis uppenbart att Kress vill få oss att tänka på hur diverse andra minoriteter behandlas i världen omkring oss i dag. En sak som jag dock i efterhand tycker är lite märklig är att det inte någonstans i boken förekommer någon annan minoritet än just de sömnlösa. Det känns som om problemet blir lite underligt vinklat när den visserligen lilla minoriteten har övertaget över majoriteten både ekonomiskt och intellektuellt. Jag tycker att det vore naturligt för personerna i boken att dra paralleller med olika fall av diskriminering som har inträffat tidigare i historien, speciellt som de faktiskt tittar på historien av en annan anledning som jag inte ska avslöja här.

Ganska stor del av boken tas upp av saker som är mer eller mindre hårt knutna till rättsväsendet. Leisha är advokat och hon funderar naturligtvis en hel del över de olika rättsliga hinder som de sovande försöker lägga ivägen för de sömnlösa. En rättegång spelar en viktig roll i handlingen. Ibland kan tro att det är en framtida version av L. A. Law man har fått tag i. Detta gör att boken känns ovanligt amerikansk, något som kanske kan ställa till problem när den ska översättas eftersom det är bra om man vet hur det amerikanska samhället fungerar för att man ska förstå vad som händer och varför.

Till stora delar så känns det som om det är Kress själv som talar i boken. Hon har arbetat som jurymedlem och sett hur det går till "bakom kulisserna" och är inte helt nöjd med vad hon sett. Tyvärr så måste jag nog säga att det blir lite väl mycket budskap och lite för lite bok mot slutet. Jag vill inte på något sätt säga att Beggars in Spain är en dålig bok, men jag skulle hellre ha sett att det var novellaversionen som var Nebulanominerad än romanversionen.