Nancy Kress: An Alien Light (1988)

Avon, 360 sidor.

Det här är en science fiction-berättelse om en planet dit människor kom genom rymden för länge sedan. Sedan dess har de glömt bort mycket av sitt ursprung och sin teknik. Nu är folket uppdelat i två städer vilkas folk är i mer eller mindre konstant strid med varandra. En dag kommer det en annan ras, Ged, till planeten för att studera hur människor beter sig och försöka förstå dem. I ett större perspektiv så slåss Ged mot människorna i rymden och förlorar mer än vad de kan tycka är förklarligt. Människan är den enda ras de har träffat på hittills som har utvecklats så långt så att hon har utvecklat möjligheten att resa mellan olika planeter. Trots det så slåss hon fortfarande inbördes, någonting som med tiden har blivit rent genetiskt omöjligt för Ged. Trots att man inte får någon förklaring till hur i princip någonting av den teknik som Ged har med sig fungerar (det är mycket handviftning ibland) så tycker jag inte att det skadar boken. Syftet är inte att förevisa tekniken utan att säga någonting om hur människor fungerar.