Charles Sheffield: The Web Between Worlds (1979)

Del Rey, 249 sidor.

Det här var en fascinerande bok. Den är fylld med vad som åtminstone vid första påseendet ser ut som en hel massa nya, fräscha idéer. Om man tänker efter lite grann så har säkert det mesta använts förut men alltihopa känns som om det skulle vara nytt och revolutionerande. Som grund i hela boken ligger att Darius Regulo, en mycket rik och obotligt sjuk person som tvingas bo på en rymdstation med låg gravitation (han påminner ganska mycket om Heinleins Waldo) vill bygga en typ av hiss från jordytan och upp i rymden. Hissen ska bestå av en lång kabel som förankras i jordytan i ena änden och som hålls spänd med hjälp av en asteroid som sätts fast i andra änden. Längs denna ska det sedan åka vagnar upp och ned. Anledningen till att han vill ha det så är att han inte tycker om raketer och raketdrift och vill se till att de slutar användas. För att driva igenom detta mastodontprojekt så anlitar han Rob Merlin, världens bästa brobyggare för att låta honom bygga sitt livs bro. Merlin är föräldralös men börjar under projektets gång nysta lite grann i hur och varför hans föräldrar dog och kommer fram till en del oväntade saker. Mycket av informationen om sina föräldrar får Merlin genom att tala med en kvinna som är beroende av Taliza, en drog som gör att man ibland återupplever en bit av sina minnen komplett med syn- och hörselintryck och se och höra henne återuppleva ett samtal som delvis handlar om hans föräldrar.

Regulos medhjälpare och läkare sysslar mycket med genteknik och har bland annat manipulerat fram en gigantisk bläckfisk som han anser är intelligent och som han försöker kommunicera med. Caliban som bläckfisken kallas bor i det vattenlager som omger hela rymdstationen och som även är boplats för en hel del av det som äts på stationen. En intressant sak är att all information som kommer in till rymdstationen inte bara matas in i stationens datorer, den matas också ut till Caliban. Hans bearbetade version av informationen matas sedan vidare in i det vanliga datorsystemet där man försöker komma underfund med vad det är för slutsatser bläckfisken drar av världsläget.