Clive Barker: The Great and Secret Show (1989)

Fontana, 698 sidor.

Trots sin avsevärda tjocklek så har den här boken undertiteln "The First Book of the Art". Såvitt jag vet har ytterligare en del publicerats (Imajica). Från mitt exemplar av boken framgår det dock inte hur många delar Barker egentligen har tänkt sig.

Det här är en ganska komplicerad historia som tar sin början i och med att fyra unga flickor tar sig ett bad i en tillfällig sjö i en skog. Nio månader senare föds tre barn. Två av dessa är tvillingar och har den onda anden Jaff som far. Den tredje är son till Fletcher, en god ande som naturligtvis försöker bekämpa Jaff. Under sin barndom ser de här barnen inte någonting av sina fäder -- de vet inte ens vilka de är. Fäderna å sin sida gör sitt bästa för att förhindra varandra att komma åt Quiddity, ett hav i en drömvärld och att bekämpa varandra i största allmänhet.

Trots att Barker har brett ut den här historien över nästan sjuhundra sidor och dessutom kallat det för första delen av ett större verk så känns det inte som om boken är för lång. Naturligtvis skulle det inte ha skadat om någon redaktör hade fått honom att skära bort ett hundratal sidor eller så men det är inte så pratsamt att det blir störande. Till viss del beror det säkert på att Barker skiljer sig så pass mycket från de flesta andra författare att det blir intressant ändå.