Esther Friesner: New York by Knight (1986)

Headline, 252 sidor.

Det här var en underlig bok. Handlingen består i att en riddare uppenbarar sig på en gata i New York där han raskt blir rånad och sedermera omhändertagen av en familj. Hans egentliga syfte med att vara där är att han ska försäka slå ihjäl en drake som också befinner sig i New York. Till en början visar den sig som ett husdjur med förmåga till något slags suggestion men efter ett tag så växer den till sig och intar en kyrka.

Det jag tyckte var underligt var att det inte framgår ordentligt varför draken och riddaren kämpar mot varandra. De har i själva verket följt efter varandra från en värld till en annan ett antal gånger tidigare. På det hela taget så händer det inte speciellt mycket i boken.