Nancy Kress: Brain Rose (1990)

Morrow, 324 sidor.

Brain Rose utspelar sig i en ganska snar framtid där man kan komma i kontakt med det kollektiva undermedvetna genom hjärnkirurgi. De som genomgår operationen "minns" då och då saker ur andra personers liv (eller de kanske har varit de här personerna i tidigare liv -- jag tror inte vi får reda på vilket). En gång kan minnet härröra från en person som levde vid sekelskiftet och nästa gång kan det komma från en kines som levde för tusentals år sedan.

En skojig sak i den här boken är Gaeaiterna som kanske kan beskrivas som en variant på Greenpeace -- fast tvärt om. De hävdar att hela jorden fungerar som en stor organism och därmed anpassar sig till förändringar i sin omgivning. Detta innebär, säger de, att vi inte behöver ta någon hänsyn till om vi förstör miljön eftersom det enda det leder till är att organismen jorden kommer att anpassa sig så att den kan hantera förändringarna. Några arter kanske inte klarar av de nya levnadsbetingelserna och dör ut men å andra sidan uppstår nya arter som inte skulle klarat villkoren som fanns tidigare istället.