Raymond F. Jones: The Cyberbetic Brains (1950, 1962)

Paperback Library, 128 sidor.

The Cybernetic Brains är en amerikansk kiosk-sf-roman om en vetenskapsman som inleder boken med att köra ihjäl sig. Hans hjärna klarar sig dock oskadd och installeras som styrorgan för en biokemisk fabrik. Hela samhället i romanen är uppbyggt kring att hjärnor från olycksoffer placeras in i olika fabriker där de tjänar som styr- och kontrollorgan på samma sätt som datorer nu för tiden. Vetenskapsmannen upptäcker att hjärnorna visst fortfarande är vid medvetande, och att de dessutom lider av att fortsätta sin existens på det här sättet. Trots de hinder hans tillstånd uppställer så gör han sitt bästa för att få en ändring till stånd.