John Brunner: The Shockwave Rider (1975)

Del Rey, 280 sidor.

Brunner lyckas bättre i The Shockwave Rider, en bok om en framtid i vilken allting styrs av stora datornät. Handlingen utspelar sig som ett slags förhör av en person som på något sätt har "bott" i nätet och antagit olika personligheter. När han interviewas har han ingen personlighet alls, och sedan i nästa avsnitt av boken så upplever han någon episod med någon av dessa personligheter.