LaTeX för nybörjare


Syfte

Syftet med denna HTML-sida är att ge en startpunkt för dig som vill börja skriva LaTeX-dokument men som inte riktigt vet hur. Sidan är ständigt under utökning och riktar sig främst till studenter på Linköpings universitet.

Tips

Här beskrivs lösningar och tips till vanliga problem man stöter på.

För att få svenska att fungera (på Lysator åtminstone):

\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage[latin1]{inputenc}   % Enter your text in ISO-Latin 1
\usepackage[T1]{fontenc}        % To get Swedish characters in the output

\usepackage{swedish}

\begin{document}

Här kan en svenska text skrivas och den kommer att avstavas på
svenskt sätt.

\end{document}

Svenska tecken på ISY:

\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage[swedish]{babel}
\usepackage{isolatin1} % Needed for the Swedish characters


\begin{document}

Svensk mode med svenska tecken, åäö ÅÄÖ. Det fungerar på
ISY.

\end{document}

Referenser

Följande böcker kan vara av intresse om man vill syssla med LaTeX på både låg och hög nivå.

Länkar

Som vanligt finns det en ständigt växande flora av information via WWW.

Framtiden

Planer för denna sida:
Ansvarig för denna sida: Robin von Post