Rondellen

I närheten av Strängnäs, där E20 mellan Stockholm och Göteborg korsar väg 55, ligger en Statoil-mack och ett McDonald's. När man står på Statoil-macken ser man en nybyggd väg strax intill.

macken

(Man kan klicka på bilderna för att se dem i större format.)

Den är avspärrad, så den verkar inte vara öppnad än:

avsparrad

Men struntar man i avspärrningen och går in på vägen, så verkar det komma en rondell sådär hundra meter bort.

rondell

Ja, en typisk rondell.

typisk-rondell

Men den här avfarten verkar inte vara riktigt klar än:

avfart-3a

Avfarten från rondellen tar slut i en grushög, och övergår i en cykelbana. Någon bilväg verkar inte vara påbörjad.

avfart-3b

Nästa avfart vi tittar på, rakt fram från Statoil-macken räknat, leder till en lite längre vägstump, med cykelbana och gatlyktor. Man har till och med planterat träd. Men även här tar vägen slut i en grushög.

avfart-2a

Man har frilagt lite berg där vägen och cykelbanan ska gå, men sen verkar inget mer ha hänt.

avfart-2b

Den tredje avfarten leder in i skogen:

avfart-1a

Allt är klart, med skyltar och vägmarkeringar och allt, fram till en viss punkt. Där tar vägen tvärt slut, och inga ansatser verkar ha gjorts att förbereda en fortsättning.

avfart-1b

Vad är tanken med denna märkligt frikopplade rondell? Den ska väl så småningom byggas klart, men varför är de färdiga delarna så väldigt färdiga, med gatlyktor och trädplantering, medan de anslutande vägarna inte verkar vara påbörjade eller ens utstakade?

Och mysteriet tätnar! Om man tittar på eniro.se kan man se platsen på en karta, även om den nya, oöppnade vägen med rondellen inte är med (än):

karta

Om man växlar vy till flygfoto, syns bara skog! Rondeller, vägar och till och med hela E20 har försvunnit:

flygfoto-1

Zoomar man ut ser man att det är just det här området som visas som skog. Lite längre norrut fortsätter E20.

flygfoto-2

Skarven mellan de olika flygfotona, där det ser ut som att E20 tar slut:

flygfoto-3

Som ett sista påpekande: Såvitt känt har Försvarets radioanstalt inte förnekat eller ens kommenterat något om denna mystiska plats.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 29 juli 2009