This page, nor my thesis, are available in English. Sorry.

Designstöd För Mobil Datakommunikation

Mitt examensarbete lades fram 2000, och det har naturligtvis skett många framsteg inom området mobil datakommunikation sedan dess. Detta gör designmallarna, som visserligen endast tjänade som exempel, mindre intressanta. Det centrala i arbetet, metoden i form av klassificering och behovsutredning, är dock fortfarande högst aktuell.

Till examensarbetet hör ett webbgränssnitt för metoden. Detta beskrivs närmare i examensarbetet.

För att läsa mitt examensarbete behöver du Acrobat Reader som finns att ladda ned hos Adobe. Formatteringen är något annorlunda p g a att det tryckta formatet, S5 (170*240 mm). Om du ändå inte kan läsa det så maila mig på orinius@lysator.liu.se så kan du få en kopia på Word-filen.

Designstöd för Mobil Datakommunikation (pdf, 774 KB)