Epilegomena

Hur länge skolen I, mina kära svenskar, lämna pionjärarbetet i Ert förnämsta berg åt utlänningar? Rusta dig, du starka, oförfärade ungdom! Nöja dig icke med att trampa kända stigar, utan drag dit, där fjällen äro vildast och ödemarken fjärmast, där seger skördas för mödor och ära är farornas lön. Kom i håg, att varje ökänd fläck, som du företer i ord och bild, är en vinst för ditt sköna fosterland.

Rönne, december 1920 Th S Gudjohnsen