Förord till den elektroniska utgåvan

Thordur Sveinbjörnson Gudjohnsen, eller Th. S. Gudjohnsen, som han nästan uteslutande omtalas, föddes på Island 1867. Han tog studenten i Reykjavik 1887 och läkarexamen i Köpenhamn 1896. 1899 tog han upp sin läkarpraktik i Rönne på Bornholm, där han verkade fram till sin död 1937.

Han gjorde till en början semesterresor till Alperna, där han gjorde åtskilliga bestigningar. Första världskriget satte dock stopp för de resorna, och han kom att resa till Norge istället och så småningom till de svenska fjällen. Han kom att ägna resten av sitt fjälliv åt de svenska fjällen.

Sina erfarenheter nedtecknade han i totalt 11 detaljerade handskrifter, illustrerade med tuschteckningar och akvareller.

Den första, "Kebnekaise", är den som återges här. Den färdigställdes 1920 och skänktes 1921 till Svenska Turistföreningen, STF. En faksimilutgåva i praktformat gavs ut av STF 1989 i en begränsad upplaga på 990 exemplar. Det är på denna faksimilutgåva den elektroniska utgåvan är baserad.

"Kebnekaise" är ytterst läsvärd för den som hyser ett intresse för detta fjällområde. Samtidigt som verket ger en mycket intressant historisk bild av fjällsporten, är det faktamässiga innehållet fortfarande efter drygt 75 år ofta matnyttigt och direkt användbart för fjällvandraren.

Arbetet med den elektroniska utgåvan har givetvis varit inriktat på att återge den ursprungliga texten så troget som möjligt, inklusive skriv- och stavfel (det är märkbart att Gudjohnsen inte hade svenska som modersmål), utan att introducera nya fel. Th. S. hade en prydlig, lättläst handstil, men tidens tand och faksimilprocessen har gjort texten ställvis otydlig. I de allra flesta fall går det med hjälp av kontext och kartor att sluta sig till textens ursprungliga lydelse. Det återstår dock några passager, där lydelsen inte med säkerhet kan bestämmas. Dessa har markerats med signerade kommentarer inom hakar [ ] i texten. Gudjohnsen fogade själv till ett avsnitt med tillägg och rättelser. Eftersom sidhänvisningar inte är tillämpliga i den elektroniska utgåvan, har tilläggen och rättelserna införts direkt i texten inom hakar. Likaså har fotnoter införts i texten inom hakar.

Det hade varit önskvärt att göra en fullständig textkritisk granskning av verket, men redaktören har måst avstå från detta på grund av brist på tid och kunskaper. Den elektroniska utgåvan får ses som enbart ett sätt att sprida Th. S. verk till en bredare allmänhet än vad som tidigare varit möjligt.

Linköping i november-december 1995

Leif Nixon

Källa: Tore Abrahamssons efterskrift till STF:s faksimilutgåva.