Meny:

GNU/Linux

Linuxkärnan

Vad är nytt i Linuxkärna 2.2

Vad är nytt i Linuxkärna 2.4

Vad är nytt i Linuxkärna 2.6

Kompilera Linuxkärnan

Kernelparametrar

Diverse

Reguljära uttryck (regexpar)

System V

Run levels och System V init

Programpaket

RPM-paket

SRPMS-paket (källkodspaket)

Länkar

Linuxlänkar

Embedded

Lite om Linux i inbyggda system

Inbyggda hack

Tjänster

Servertjänster

DNS

Säkerhet

Introduktion till säkerhet

Varför säkerhet?

Säkerhetspolicy

Crackers och deras metoder

Metoder och verktyg

Allmänna säkerhetsråd

Användarkonton

Systemloggbok

Checksumma med tripwire

Loggfiler

Program för bättre säkerhet

De vanligaste tjänsterna

Intrångsdetekteringssystem

Kryptering

Kryptering och säkra förbindelser

Nätverk

Introduktion till nät och routing

Hur de vanligaste tjänsterna fungerar

Brandväggsskydd

Introduktion till brandväggsskydd

Om portar och uppkopplingsförsök (engelska)

Introduktion till brandväggsregler

Netfilter/Iptables (kärna 2.4, 2.6 och 3.x)

Brandväggsskyddet i gamla kärnor

Security HOWTO (svenska)

Ipchains HOWTO (engelska)

Ipchains HOWTO (textfil)

Rapporter om säkerhetsproblem

Säkerhetslänkar

Bugtraq (Linuxrelaterade saker)

Utbildning

Säkerhetskurser

Litteratur

LitteraturlistaÖvrigt

Program

KpWiki (Min Wikiserver)

Guider Introduktion till gcc, make och att bygga libfiler.

Annat

Dokument som jag har skrivit.
Svensk översättning av GPL version 2

Alla mina sidor är fria och lyder under GNU Free Documentation License.

Copyright © 2016 Kjell Enblom.
This document is covered by the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or (at your option) any later version.


Sidorna uppdaterade 2016-09-07