Programpaket

TkGate


TkGate är en simulator för att simulera digitala kretsar. Se den engelska beskrivningen nedan:

TkGate is a event driven digital circuit simulator with a tcl/tk-based graphical editor. TkGate supports a wide range of primitive circuit elements as well as user-defined modules for hierarchical design. The distribution comes with a number of tutorial and example circuits which can be loaded through the "Help" menu. The example circuits include a simple CPU, programmed to run the Animals game. For more information, check out the Documentation. TkGate is free software provided with source code under the Gnu General Public License.
See: http://www.tkgate.org/

RPM:er till tkgate

tkgate-1.8.5-1FC3.i386.rpm för bland annat Fedora Core 3.
Källkodspaket till TkGate.

Gamla versioner

Här finns gamla versioner av programpaket.

Swatch

Swatch är ett program för att underlätta analyserandet av loggfiler. Hemsida: http://swatch.sourceforge.net/

RPM:er till swatch

swatch-3.1.1-1.i386.rpm byggd för perl 5.8.5 på Fedora Core 3.
swatch-3.1.1-1.src.rpm källkodspaket till swatch.

Notera att denna kräver att du har perl, perl-Date-Calc, perl-TimeDate, perl-Time-HiRes och även perlmodulen File::Tail.

Modulen File::Tail installeras genom att hämta tar-arkivet och packa upp det med:
tar xvfz File-Tail-0.99.1.tar.gz, där 0.99-1 är en version av File-Tail.
Gå till katalogen som skapades:
cd File-Tail-0.99.1
Kompilera och installera perl-modulen med:
perl Makefile.PL
make
make test
make install

Wikiservern KpWiki

Min wikiserver som är skriven i språket python. För att kunna installera den krävs följande: Ladda hem KpWiki.

Simulakompilator

Simula är det första objektorienterade programmeringsspråket och utvecklades i Norge på 1960-talet. Kompilatorn cim är en fri implementation av simula. Licensen är Gnu Public License. Nyare versioner av cim finns att hämta på: ftp://ftp.ifi.uio.no:/pub/cim/

RPM:er till simulakompilatorn cim

Binärpaketen nedan för simulakompilatorn cim är byggda på en RedHat 7.2

cim-2.8-5.i386.rpm Kompilatorn
cim-lib-2.8-5.i386.rpm Libfiler
cim-2.8-5.src.rpm Källkodspaket med källkoden till kompilatorn och lib-filerna

Copyright © 2010 Kjell Enblom.
This document is covered by the GNU Free Documentation License, Version 1.1