[ Den Kryddade Snapsens Hemsida | Datorer i undervisningen | Vem är jag? ]
[ New Age på Internet | Kriget mellan Scientologikyrkan och Internet | Storebror loggar dig... ]

 

 

Hej och välkommen hit

...till min hemsida på Internet. Fyra av de fem avdelningarna som presenteras här nedan är från början uppsatser jag skrivit under mina år som student vid Linköpings universitet, både vid institutionen för Tema där den religionsvetenskapliga avdelningen finns och på lärarhögskolan. Alla fyra uppsatserna är från början vanliga akademiska uppsatser som jag själv överfört till html-format. De behandlar alla på något sätt frågor som har med Internet, datorer, religion och etik att göra och kan kanske därför intressera en bredare publik. Jag hoppas du finner dem intressanta och läsvärda!

Den Kryddade Snapsens Hemsida är min välbesökta receptsida för er som vill krydda ert brännvin själva.

Datorer i undervisningen är mitt examensarbete vid Lärarhögskolan i Linköping. Det är en liten undersökning om hur det kan gå när man stänger skolans datasal och flyttar ut datorerna i klassrummen. Lyfter pedagogiken eller kraschar tekniken?

New Age på Internet är en kort introduktion av vad fenomenet New Age är och vilka New Age-grupper som finns representerade på Internet.

Kriget mellan Scientologikyrkan och Internet är en uppsats i vilken jag undersöker bråket mellan Scientologikyrkan och "internetsamhället". Kyrkans hemligheter och affärsmetoder har avslöjats i diskussionsgrupper och på www - och kyrkan har svarat med domstolsstämningar, spamattacker och hotfulla advokater. Uppsatsen finns även som nedladdningsbara filer.

Storebror loggar dig... är min C-uppsats som tar upp frågan om den personliga integriteten i informationssamhället. Samtidigt som vi söker information på Internet lämnar vi ifrån oss information om oss själva - utan att vi märker det och utan att vi godkänner det. Denna information kan sammanställas till detaljerade personliga profiler som kan utnyttjas av företag och kanske "Big Brother" i framtiden. Vem har egentligen äganderätten till den här informationen - vi själva eller företagen som sammanställer den? Hoten beskrivs men också hur vi kan skydda vår integritet. Konflikten runt den personliga integriteten diskuteras utifrån två olika etiska perspektiv och en "lösning" presenteras. Uppsatsen finns även som nedladdningsbara filer.

 

Du är besökare nr. three hundred and seven sedan den 16 april 1998

Sidan uppdaterades November 1999