Kvanne

Kvanne finns som två underarter, fjällkvanne, Angelica archangelica, och strandkvanne, angelica litoralis. Båda passar för snapskryddning. För att tillverka en essens fyller man en burk med färska, nyutslagna blad och fyller på med brännvin så det täcker. På med locket och låt burken stå i en tre - fyra dagar. Essensen fitreras och lagras vidare på en vacker flaska i ett halvår.

Man kan även använda roten och fröna för snapstillverkning, men då blir essensen mycket starkare, och behöver alltså spädas mer.

Var noga vid artbestämningen av kvanne, så ni inte tar hem ex. sprängört, odört eller något annan giftig art!

Inom folkmedicinen har kvanne varit viktig. Mest verksam ansågs rotdelarna vara mot olika pestsjukdomar. Under digerdöden exporterades kvannerötter från Norge i sådan omfattning att den nästan utrotades på sina håll. Även in i vårt sekel har man tuggat på kvannerötter mot exempelvis spanska sjukan.