Källor

Litteratur

Manipulering pågår. Avslöjande erfarenheter från före detta sektmedlemmar. FRI och Verbums förlag, Stockholm 1995.

Rothstein, Mikael: Gud er blå. Gyldendal, Köpenhamn 1991.

CD-ROM

Focus 96: Det stora svenska multimediala uppslagsverket. Norstedts Förlag AB, Stockholm 1995.

Internet

(Datumen efter dokumentens URL hänvisar till det datum då jag skrev ut dem. Vissa dukument har sedan dess försvunnit från sin ursprungliga URL)

Elektroniska versioner av tidskiftsartiklar.

"Forbes Article".
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/Web/People/dst/Fishman/forbes-behar.html. 960630.
Behar, Richard: The Prophet and Profits of Scientology.
Ursprungligen publicerad i Forbes Magazine 27 okt 1986.

"Spotlight - Scientology".
http://www.counsel.com/spotlight/scien2.html. 960701.
Frankel, Alison: Making Law, Making Enemies.
Ursprungligen publicerad i The American Lawyer mars 1996.

"WIRED 3.12 - alt.scientology.war By Wendy M. Grossman".
http://www.hotwired.com/wired/3.12/features/alt.scientology.war.html. 960630.
Grossman, Wendy M: alt.scientology.war.
Ursprungligen publicerad i Wired nr. 3.12.

Övriga dokument

"Church of Scientology International v. Fishman and Geertz". 960702.
http://www.xs4all.nl/~kspaink/fishman/home.html

"Fishman Exhibit B". 960630.
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/Web/People/dst/Fishman/Declaration/exhibb.html

"Fishman Exhibit: OT V". 960730.
http://www.pi.net/~kspaink/fishman/ot5.html

"Fishman Exhibit: OT VIII, Part 2". 960730.
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/Web/People/dst/Fishman/Declaration/ot8b.html

"GIF image 639x1024 pixels". 960730.
http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/patent-1.gif 96

"http://daemon.apana.org.au/~fjc/scn/spam/stats/SpamStats0507". 960726.

"http://daemon.apana.org.au/~fjc/scn/spam/samplespam". 960706.

"http://gopher.well.sf.ca.us:70/0/Publications/online_zines/scam/scam.3". 960712.

"http://gopher.well.sf.ca.us:70/0/Publications/online_zines/scam/six". 960709.

"http://www.cybercom.net/~rnewman/scientology/usenet/cancel1". 960706.

"Scientology: Internet Copyright Case 1". 960706.
http://www.scientology.org/scnnews/rtc1_1.htm

"Scientology: THE E-METER". 960707.
http://www.scientology.org/wis/WISENG/wis4-6/wis5_6.htm.

"Scientology: THE SEA ORGANIZATION BEGINS". 960706.
http://www.scientology.org/wis/WISENG/29/fws29_1k.htm

"Scientology: Scientology and the Internet: Part 1". 960710.
http://www.scientology.org/scnnews/po1.htm

"Scientology: Scientology and the Internet: Part 6". 960706.
http://www.scientology.org/scnnews/po6.htm

"Secrets of Scientology: The TRs". 960706.
http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/TR/critique.html.

"The Church of Scientology tries to shut down alt.religion.scientology". 960630.
http://www.cybercom.net/~rnewman/scientology/usenet/rmgroup.html

"The Church of Scientology vs. Dennis Erlich, Tom Klemesrud & Netcom". 960630
http://www.cybercom.net/~rnewman/scientology/erlich/home.html

"The Church of Scientology vs. the Net". 960629.
http://www.cybercom.net/~rnewman/scientology/home.html