4. Scientologikyrkan
mot Internet

Inom diskussionsgrupperna har man alltid värnat om åsikts- och yttrandefriheten. Man får diskutera i stort sett vad som helst på vilket sätt som helst. Taket för det tillåtna är mycket högt (om det ens finns något tak). Det har dock med tiden utvecklats en viss praxis, "netiquette", som man bör hålla sig till. Den innebär bl.a. att man måste hålla sig till ämnet, att ingen kommersiell reklam får förekomma, att man inte får skicka samma eller liknande inlägg för många gånger. Bryter man mot netiquetten kan man råka ut för "flame"; ens e-mailbrevlåda fylls med tusentals brev som innehåller stora bilder, stora textmassor, hatbrev o.s.v. Inom kort blir ens mailkonto så överbelastat att det inte längre fungerar.

Striden mellan Scientologikyrkan och Internetsamhället kretsar kring diskussionsgruppen alt.religion.scientology. Gruppen bildades 1991 och till att börja med flöt diskussionen normalt, även om kritiker och anhängare stod långt ifrån varandra i sakfrågorna. Det var aldrig särskilt många inlägg i diskussionen. Men så hände något i början av december 1994. Någon som undertecknade sina inlägg med nobody@replay.com (en falsk adress) började skicka inlägg som innehöll citat från det hemliga OT-materialet. Det var nu kriget bröt ut!

Jag delar upp min beskrivning av kriget i två delar. Först en del som behandlar kyrkans olika försök att tysta ner eller försvåra diskussionen i alt.religion.scientology. Del två ger ett exempel på hur en enskild kritisk diskussionsdeltagare råkar ut för domstolsstämning och hur hans hem utsätts för en raid initierad av kyrkan.

4.1 Alt.religion.scientology

4.1.1 Censurförsök 1: Cancelbunny

Kort före julhelgen 1994, knappt tre veckor efter det att det första OT-materialet kommit ut i alt.religion.scientology började inlägg publicerade i gruppen att försvinna. Det finns nämligen en funktion i de flesta nyhetsläsarprogram som tillåter användaren att "ångra" sitt inlägg. I newsservern ges varje inlägg ett unikt id-nummer, och om man kan detta nummer och har rätt avsändaradress kan man be newservrarna sudda ut inlägget. Om man vet hur man gör kan man rätt enkelt förfalska dessa ångra-kommandon. Det var detta som hade hänt. Dessa förfalskningar kunde dock spåras tillbaka till den som hade avsänt dem och förfalskaren fick så småningom sitt internetkonto avstängt. Nu började fler förfalskade ångra-kommandon skickas från flera olika konton på flera olika servrar jorden runt. Fenomenet gavs namnet "Cancelbunny". Här följer ett exempel på ett ångra-kommando:

Control: cancel (D4DqDM.4At@freenet.carleton.ca)
Newsgroups: alt.religion.scientology
Path:rahul.net!a2i!olivea!charnel.ecst.csuchico.edu!/.../
From: student@netcom.com
Subject: cmsg cancel (D4DqDM.4At@freenet.carleton.ca)
Message-ID:(cancel.D4DqDM.4At@freenet.carleton.ca)
Sender: student@netcom20.netcom.com
Organization: NETCOM On-line Services (408261-4700 guest)
Date: Wed, 22 Feb 1995 02:17:46 GMT
Lines: 1

This posting has been cancelled because it contains copyrighted materials. [Länk]

Nu började även andra än deltagarna i alt.religion.scientology uppmärksamma cancelbunnytaktiken. Gruppen fick flerdubbelt fler läsare och antalet inlägg ökade kraftigt. De nya deltagarna var kanske inte i första hand intresserade av Scientologikyrkan som sådan, utan mer av att bekämpa det man uppfattade som ett censurförsök från kyrkans sida. De mest angelägna av kyrkans bekämpare bildade en grupp som kallade sig "Rabbit Hunters" som snabbt skulle avslöja cancelbunnys identitet och stänga dess internetkonto. Cancelbunnytaktiken avbröts efter ett tag, men den dyker fortfarande upp lite då och då.

4.1.2 Censurförsök 2: Radera diskussionsgruppen

Trots cancelbunny fortsatte publiceringen av hemligt OT-material i diskussionsgruppen. Scientologikyrkan försökte nu med en ny taktik. Den 11 januari 1995 skickades ett speciellt meddelande ut till alla newsservrar jorden runt. En av Scientologikyrkans advokater, Helena Kobrin, begärde att hela diskussionsgruppen alt.religion.scientology skulle suddas ut helt och hållet. Själva gruppnamnet ansågs vara ett copyrightintrång, kyrkan hävdade att den ägde alla rättigheter till namnet Scientology. Vidare ansåg kyrkan att gruppen användes för brottsliga ändamål: copyrightintrång och avslöjande av affärshemligheter.
Inte heller detta drag från kyrkan gav resultat; de allra flesta newsservrarna innehåller fortfarande alt.religion.scientology.

4.1.3 Censurförsök 3: Spam

När jag började min undersökning på Internet i slutet av april flöt det in mellan 200-400 inlägg per dag till gruppen (som är en av de mest frekventerade inom hela Usenet). Det tog mig kanske femton minuter per dag att ladda hem alla nytillkomna inlägg från newsservern till min egen dator. Men detta skulle snart förändras. Den 19 maj 1996 inleddes så en ny fas i kriget, återigen är målet för kyrkan att förhindra att hemligt OT-material sprids i diskussionsgruppen. Den här gången har man en ny taktik: man skickar egna inlägg till gruppen, inte en eller två utan tusentals. Inläggen består av långa citat ur copyrightskyddat informationsmaterial från Scientologikyrkans egna www-server. Kyrkan har antagligen gjort ett litet program som automatiskt skickar inläggen - de postas nämligen med samma, jämna tidsintervall. Avsikten med inläggen är inte att besvara några frågor eller kommentera andra inlägg i gruppen. Här är ett exempel:

Many falsehoods and inaccurate statements regarding several aspects of the religion of Scientology have been observed on ars. The purpose of this message is to give you a sample of the true data from the book 'What is Scientology?' and show you where you can look to get the full contents of this book.

-------------

The following excerpt from the book "What is Scientology?" gives the true data about the books of L. Ron Hubbard. Any fundamental of Dianetics and Scientology can be found in L. Ron Hubbard's books and lectures. And any one of his books offers more insight into Dianetics and Scientology than could be gleaned from a thousand magazine articles or interpretations of his work. The best way to find out about something is to go directly to its original materials. In Dianetics and Scientology, these are Mr. Hubbard's books and lectures.

/.../

For more information go to the following URLs:

http://www.scientology.org
http://www.lronhubbard.org
http://www.dianetics.org

(c) 1993 Church of Scientology International.
All Rights Reserved
[Länk]

Den här taktiken hade använts förr av andra och då fått namnet "spam" (efter en Monty Python-sketch). Kyrkans avsikt är säkerligen att få så många som möjligt att avstå från att ladda hem alla nytillkomna inlägg (vilket antagligen skulle ta upp till en timme). Härigenom får man ju inte heller hem de "normala" 200 nya inläggen där den riktiga, kritiska diskussionen försiggår. Den stora volymen inlägg hotar också själva newsservern; dess hårddisk blir överfull och måste stängas av så man kan radera och återställa den. Rabbit Hunter-gänget försöker att så snabbt som möjligt att identifiera den som skickar spaminläggen för att stänga dess internetkonto.

Men spamattackerna fortsätter, nya identiteter används när gamla stängs av. Ännu idag, i början av juli 1996, skickas flera hundra nya spaminlägg per dag till gruppen. Mellan den 19 maj och den 5 juli 1996 har över 28.000 spaminlägg registrerats i alt.religion.scientology.

4.2 Domstolsstämning mot en kritiker

I början av december 1994 publicerades de första inläggen i alt.religion.scientology som innehöll hemligt OT-material. Dessa var avsända av någon som kallade sig nobody@replay.com. Detta var dock en falsk adress, och man vet än idag inte vem det var som skickade inläggen. En av gruppens läsare som hette Dennis Erlich kände snabbt igen det hemliga OT-materialet. Han hade nämligen varit scientolog i 15 år och nått OT VII-nivå. Han lämnade kyrkan 1982 och har sedan dess varit en av kyrkans mest ivriga kritiker och förföljare. När Erlich hittade till alt.religion.scientology sommaren 1994 skickade han i början in 20-30 väldigt kritiska inlägg per dag. Tonen och klimatet i gruppen hårdnade betydligt i och med Erlichs inhopp i diskussionen.

När Erlich läst inläggen med OT-material lade han till lite egna kommentarer till dem och skickade in inläggen igen under eget namn. Dessutom hade han själv eget hemligt OT-material som han också skickade till diskussionsgruppen. Kyrkans advokater reagerade snabbt: redan den 28 december 1994 skickas ett e-mail till Erlich och till de två företag genom vilka Erlich har internetabonnemang. Kyrkan krävde att Erlich skulle sluta med sina inlägg eller att något av företagen skulle stänga av Erlichs internetkonto. Inget hände, Erlich fortsatte publicera OT-material. Den 8:e februari 1995 lämnade två av kyrkans företag, Religious Technology Center och Bridge Publications Inc., in en stämningsansökan mot Erlich där de hävdade att han avslöjat kyrkans "copyrightskyddade affärshemligheter". Man hävdade att Erlich kopierat och publicerat totalt 154 sidor av hemligt OT-material. Även de två internetföretagen stämdes eftersom kyrkan ansåg att de underlättat brottet genom att inte stänga av Erlichs konto, trots kyrkans krav. Dessutom begärde man och fick rätt att genomsöka Erlichs hem och beslagta hemligt material.

På morgonen den 13 februari kom så totalt åtta personer till Erlichs hem. De sökte igenom hemmet och fotograferade noga, de beslagtog disketter, böcker och papper, de kopierade filer från Erlichs datorer och sedan raderade de filerna från datorerna. Sju timmar senare lämnade de huset.

Vid de första domstolsförhandlingarna den 21 februari hävdes stämningarna mot internetföretagen, Erlichs kvarstod däremot. Efter en andra domstolsförhandling i juni beslutade domaren i september att allt material som kyrkan beslagtagit hemma hos Erlich skulle lämnas tillbaka och dessutom ansåg domaren att Erlich inte hade kränkt kyrkans affärshemligheter. Men samtidigt beslutade domaren att Erlichs publiceringar inte kunde anses vara "fair use" av copyrightskyddat material. Både kyrkan och Erlich tillsammans med de två internetföretagen såg utslaget som en seger för sin sida.

Den slutliga rättegången kommer att hållas någon gång under 1996.

4.3 Reaktioner på Internet

Natten efter raiden skickade Erlich ett inlägg till alt.religion.scientology där han beskrev vad som hänt. Om nu många var fientligt inställda till kyrkan efter dess försök att radera hela diskussionsgruppen i januari gjorde den här händelsen att mångdubbelt fler fick upp ögonen för vad som pågick. En raid hemma hos en "sann" internetanvändare och Freedom of Speech-förespråkare där man beslagtog material, och dessutom stämningar mot internetföretag blev en stark utmaning för många internetanvändare. Erlich fick nästan martyrstatus. Många som tidigare inte varit det minsta intresserade av Scientologi letade nu upp det hemliga OT-materialet och publicerade särskilt "fåniga" delar av det på sina egna hemsidor. Här är ett exempel:

This information comes from works which probably
are still copyrighted, with the copyrights held by some affliate or another of the CoS. It is republished here under the FAIR USE PROVISIONS OF COPYRIGHT CONVENTION.

----------------------------------------------------------
OT7-48
1. Find some plants, trees, etc., and communicate to them individually until you know they received your communication.

2. Go to a zoo or a place with many types of life and communicate with each of them until you know the communication is received and, if possible, returned.
----------------------------------------------------------
[Länk]

Att få ett hotfullt e-mail från kyrkans advokater blev nästan en sport. Helena Kobrin, kyrkans speciella advokat för internetfrågor fick en egen "hatsida" på www.

Kyrkan lyckades tysta en kritiker, men skaffade sig väldigt många fiender. Den största skadan ur kyrkans synvinkel måste ha varit att OT-materialet nu fanns utspritt på flera hundra ställen över hela Internet. Dessutom tillkom det mycket nytt hemligt OT-material, en användare med namnet "Scamizdat" publicerade ofta nya utdrag ur kyrkans hemliga texter.

[OT-materialet] was just all over the place. Net people were delighting in the anarchy. The Internet is to Scientology what Vietnam was to the United States -- no matter how much you bombed, no matter how much you attacked, it just got worse. [Länk]

4.4 Scientologikyrkans syn på Internet och internetkriget

Man kan få för sig att Scientologikyrkan borde vara rätt negativt inställd till fenomenet Internet, men så är inte fallet helt och hållet. När det gäller www har kyrkan flera egna servrar som tillhandahåller material för den som är intresserad. På kyrkans server med adressen www.scientology.org finns totalt över 20.000 sidor information om kyrkan och dess lära. Sidorna är snygga, väl strukturerade och väldigt innehållsrika. Det finns bl.a. en fin sökfunktion så att man lättare hittar det man letar efter. Om man har högtalare i sin dator kan man till och med få höra några autentiska föreläsningar av L Ron Hubbard.

När det gäller Usenet, och speciellt alt.religion.scientology, är kyrkans syn en annan. Officiellt säger man sig inte ingripa i debatten utom när det gäller copyrightskyddat material.

It was not until some of the users of the newsgroup posted messages which infringed on the Church's copyrights -- and refused to cease when requested -- that the Church took actions to protect its right thruogh the courts. [Länk]

Mycket talar dock för att kyrkan agerar annorlunda i det fördolda. När det gäller cancelbunny går det inte att bevisa att det är kyrkan som ligger bakom, alla cancelbunny kommer nämligen från olika förfalskade avsändaradresser. Vad talar då för att kyrkan är inblandad? Jo, cancelbunny dök upp första gången i samband med att det första OT-materialet publicerades i gruppen. Många av de inlägg som suddades ut innehöll just OT-material. Det var ju för att få stopp på denna publicering som kyrkan senare stämde Erlich. Att kyrkan inte erkänner delaktighet i cancelbunny kan bero på att förfarandet faktiskt är olagligt. Det finns lagar i USA mot "unlawful access to stored communications" och "unauthorized access to and malicious destruction of an electronic message".

Försöket att radera hela diskussionsgruppen kom helt klart från kyrkans advokat Helena Kobrin, hennes e-mailadress fanns på meddelandet som skickades till newsservrarna. Mycket talar för att kyrkan även ligger bakom spamattackerna, även om inläggen skickas med anonyma, förfalskade avsändare. Spaminläggen innehåller ju copyrightskyddat informationsmaterial härrörande från kyrkans egna servrar, men trots det har kyrkans advokater inte stämt någon för detta. I "normala" fall kan man tycka att kyrkan borde ha agerat som i Erlichfallet. Att kyrkan förhåller sig passiv när det gäller just copyrightintrången i spaminläggen talar för att kyrkan åtminstone godkänt taktiken.

Vilken är Scientologikyrkans officiella inställning till internetkriget och sina motståndare? Här följer ett citat från kyrkans www-server:

Confederates of the apostate infringers have claimed on the Internet and elsewhere that the newsgroup to which the infringements were posted is a source of "criticism" of the Church.

All the defendants are frequent contributors to this newsgroup, which is really a forum for a handful of individuals to get high on their own verbiage by engaging in bigoted attacks upon the Church of Scientology and its parishioners. Were one to take at random a selection of the messages that appear daily in this arena and substitute "blacks" or "Jews" for "Scientologists" in any one of them, it would be readily apparent that the newsgroup belongs in the same category as pro-KKK and anti-semitic "discussion groups" that have aroused widespread concern among civil libertarians.

To call the utterances that are posted to this Usenet group "criticism" is to dignify them far beyond their worth. The overwhelming majority are no more criticism than it is criticism to call a black a "nigger" or a Jew a "kike."

Scientologists find the content of the newsgroup offensive and mostly do not post to it. On the rare occasion when one does, he is immediately pounced upon with vicious and often obscene personal attacks.

While it may be argued by some that it is a free speech right of the newsgroup regulars to engage in pornographic or lewd postings on the Internet, that does not make them any the less offensive. These obscene anti-Scientology messages, purporting to be "criticism", are also a device to assist the infringers by diverting attention from the real issue: violation of the Church's rights under copyright and trade secret laws. [Länk]

Stämningen mot Erlich förklaras av kyrkan med att man ville försvara copyrightskyddet lika mycket som att bevara sina affärshemligheter. Kyrkan har sedan Erlichraiden genomfört flera liknande aktioner med samma hänvisning. En f.d. scientolog vid namn Arnaldo Lerma publicerade Fishmandokumenten i alt.religion.scientology i början av augusti 1995. Fishmandokumenten var ju offentlig handling och Lerma trodde därför att de kunde publiceras. Scientologikyrkan hade en annan syn: trots att dokumenten enligt lag var offentlig handling hävdade man att kyrkan fortfarande hade copyrighträttigheter till materialet. Den 11 augusti lämnade man in en stämningsansökan och dagen efter genomförde man en raid även hemma hos Lerma. Kyrkan beslagtog material och raderade filer på Lermas datorer. Lerma var medlem i en organisation som heter F.A.C.T.Net som på Internet dokumenterar och publicerar offentligt material om "farliga sekter". Den 21 augusti fick kyrkan domstolens tillåtelse att beslagta material och samma dag genomfördes en liknande raid riktad mot F.A.C.T.Nets datorer.

Den 22 augusti lämnades ännu en stämning in. Denna gång var den riktad mot The Washington Post, en av de största dagstidningarna i USA. I en nyhetsartikel den 19 augusti 1995 hade tidningen rapporterat om raiden mot Lerma. I artikeln citerades totalt 46 ord ur det hemliga OT-materialet från Fishmandokumenten, vilket räckte för att bli stämd av kyrkan. Även i de här fallen kommer det att hållas rättegång någon gång under 1996.