Statistiksidan..

Någon sade en gång...

"There are lies, damned lies, statistics, benchmarks and delivery dates."

...han hade nog rätt. Hur som helst, håll till godo !

Statistik för Erik Forsbergs websidor

Statistik över användandet av rydspulet

(Ej uppdaterad eller korrekt längre - men det är fina staplar :-) )